Địa điểm

Liên hệ

Thời gian mở

Chỗ đỗ xe

Lý Club Sài Gòn tạm đóng cửa để cải tạo không gian mới!
Mở cửa lại trong tháng 5/2021