Thực đơn

Ăn trưa

10am – 2.30pm

Ăn tối

6 – 10pm

Gọi đặt bàn

+84 28 3930 5588

Đặt bàn Online

Ngắn gọn, dễ thao tác

Lý Club Sài Gòn tạm đóng cửa để cải tạo không gian mới!
Mở cửa lại trong tháng 5/2021